Ułatwienia dostępu

Baltima

Aktualności:

Katecheza Dobrego Pasterza

Koncepcja Wychowania Religijnego

W naszym przedszkolu szanowane są przekonania religijne wszystkich przyjętych do naszego programu rodzin i nauczycieli. Wspieramy edukację wielokulturową, zachęcając rodziny do dzielenia się z nami elementami swoich tradycji, ale mamy za istotne założenia pedagogiki Marii Montessori, która wyrosła na podwalinach filozofii chrześcijańskiej, a więc odnosimy się do wartości uniwersalnych, takich, jak poszanowanie i miłość do drugiego człowieka. Chętne dzieci uczestniczą w zajęciach religijnych prowadzonych przez katechetę. Katecheza Dobrego Pasterza to koncepcja wychowania religijnego oparta na metodzie M. Montessori.