Baltima

Aktualności:

Projekt

Tytuł projektu:

Przedszkole Artystyczne BALTIMA

Okres realizacji projektu: od 2018-06-01 do: 2019-08-31Dofinansowanie projektu z UE: 629 167,88 złNumer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionieNumer i nazwa Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnejNazwa beneficjenta: Edukacja Artystyczna BALTIMACelem głównym projektu jest zwiększenie o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie miasta Dębica, zwiększenie szans edukacyjnych 50 dzieci (24 dziewczynek, 26 chłopców) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Wnioskodawcę do 31.08.2019 r.

  1. 50 dzieci w wieku przedszkolnym (24 dziewczynek, 26 chłopców), określonym w ustawie o systemie oświaty z terenu m. Dębica
  2. 4 nauczycieli (4 kobiety) zatrudnione w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego prowadzonego przez Wnioskodawcę.
  3. 2 nowe oddziały przedszkolne – łącznie 50 miejsc.

 

Głównym zadaniem projektu jest utworzenie nowych oddziałów. Nowe oddziały powstaną w budynku na terenie m. Dębica. Do uruchomienia oddziałów Wnioskodawca przeprowadzi prace remontowo-budowlane oraz zakupi meble, wyposażenie sal oraz wyposaży kuchnię, pomoce do zajęć oraz zatrudni nauczycieli. Drugim zadaniem będzie realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci przyjętych na nowoutworzone miejsca. Będą to zajęcia rytmiczno – wokalne, taneczno – baletowe, teatralne, z akrobatyki tanecznej, dla dzieci u których zdiagnozowano wymowy zostaną zorganizowane wady zajęcia logopedyczne. Trzecim zadaniem będzie zdobycie kwalifikacji i umiejętności przez 4 nowych nauczycieli do prowadzenia zajęć.