Ułatwienia dostępu

Baltima

Aktualności:

Co Nas Wyróżnia?

Różnice pomiędzy przedszkolem Montessori, a przedszkolem tradycyjnym

Organizacja Pracy:

Przedszkole Montessori

 • Nacisk kładziony na zrozumienie oraz tworzenie relacji społecznych
 • Indywidualne podejście do nauczania
 • Grupy zróżnicowane wiekowo powodują, że dzieci uczą się wzajemnie od siebie, rozwijają samodzielność i niezależność od dorosłych.
 • Odzwyczajanie od nagrody i kary, dzięki czemu następuje naturalny rozwój i kształtowanie się wewnętrznej samodyscypliny dziecka.
 • Uporządkowane otoczenie – każdy przedmiot ma swoje miejsce w sali.

Przedszkole Tradycyjne

 • Nacisk kładziony na uczenie się na pamięć oraz na mechaniczne zachowania społeczne
 • Grupowe podejście do nauczania.
 • Podział dzieci na grupy według tego samego wieku powoduje konkurencję wśród rówieśników na zasadzie „lepszy-gorszy”.
 • Częste nagrody i kary zaburzają rozwój samodyscypliny.
 • Dowolność ustawienia.

Nauka:

Przedszkole Montessori

 • Dziecko pracuje indywidualnie z wybranym przez siebie materiałem, dostosowanym do jego rozwoju, potrzeb i zainteresowań.
 • Dziecko wybiera miejsce, formę pracy i czas jaki chce danemu zadaniu poświęcić.
 • Odpowiednio przygotowane otoczenie edukacyjne mobilizuje do działania.
 • Materiał dydaktyczny Montessori jest tak skonstruowany, że poprzez kontrolę błędu, umożliwia samodzielną naukę dziecka.
 • Dziecko otrzymuje odpowiedni czas na zakończenie zadania.
 • Tempo nauki wyznaczone indywidualnie przez ucznia.
 • Wewnętrzne wzmocnienie sukcesu naukowego.
 • Osobiste uczucia postępu lub jego brak.
 • Dziecko pracuje swobodnie poruszając się w sali i wybierając interesującą go aktywność .
 • Uczestnictwo w grupie jest kwestią wyboru.
 • Nauka samodzielności poprzez materiały oparte na postrzeganiu zmysłowym.
 • Pomoce dydaktyczne podzielone na poszczególne działy są elementami świata rzeczywistego.
 • Materiał utrwalany jest poprzez możliwość powracania do wcześniejszych zadań i związanych z nimi odczuciami wewnętrznymi.
 • Szeroki wachlarz pomocy sensorycznych, za pomocą, których dziecko rozwija wszystkie swoje zmysły i myślenie przestrzenne, niezbędne do matematyki.
 • Realne działanie.

Przedszkole Tradycyjne

 • Dzieci pracują w grupie, jednakowo według ustalonego programu zajęć dla danego rocznika.
 • Nauczyciel wybiera miejsce, formę i czas zajęć.
 • Nauczyciel skłania do działania.
 • Określony czas przeznaczony na wykonanie zadania.
 • Tempo nauki narzucone przez grupę i nauczyciela.
 • Zewnętrzne wzmocnienie sukcesu naukowego .
 • Nagrody i kary.
 • Zazwyczaj przypisane stałe miejsce w sali, brak możliwości wstawania z miejsca i swobodnego poruszania się.
 • Wymagane jest uczestnictwo w grupie
 • Nauka samodzielności pozostawiona rodzicom.
 • Duża ilość zabawek i bajek wprowadzających w świat fantazji.
 • Materiał utrwalany jest indywidualnie przez dziecko w domu z rodzicem.
 • Niewielki nacisk na rozwój sensoryczny.
 • Nacisk kładziony na myślenie abstrakcyjne.
 • Odgrywanie ról i fantazje.