Ułatwienia dostępu

Baltima

Aktualności:

Wolność i Samodyscyplina

WOLNOŚĆ w metodzie Montessori

„Dziecko ma przed sobą wielką misję, która je motywuje: rozwój i stanie się człowiekiem. Ponieważ jest ono nieświadome tej misji i swoich wewnętrznych potrzeb i ponieważ dorośli są dalecy od możliwości interpretowania ich, wytworzyło się wokół dziecka, w naszym społecznym życiu rodziny i szkoły wiele błędnych poglądów, które stoją na przeszkodzie rozwoju dziecięcego życia. Usunięcie w miarę możliwości tych okoliczności poprzez głębokie badanie intymnych i ukrytych potrzeb wczesnego dzieciństwa, aby móc odwzajemnić je naszą pomocą, oznacza uwolnić dziecko.”

Satysfakcja

Głównym motorem i źródłem motywacji do pracy jest wewnętrzna satysfakcja. Trudno ją osiągnąć w sytuacji, kiedy jedyną perspektywą po wykonaniu zadania wydaje się być nagroda lub kara. Kary i nagrody motywują do działania, ale motywacja ta jest nietrwała, powoduje też uśpienie naturalnej pasji jaka towarzyszy dzieciom, przed którymi stawiane są kolejne wyzwania. Dziecko zaangażowane nie potrzebuje nagrody. Poczucie satysfakcji płynącej z samodoskonalenia jest dla niego najlepszą nagrodą. Dlatego w metodzie Montessori, nie dzięki nagrodom, ale poprzez miłość, zaufanie i akceptację budowane jest poczucie własnej wartości dziecka. „Mądrość i dyscyplina czekają na przebudzenie w małym dziecku.” Dziecko postrzegane jako „niezdyscyplinowane”, „niesforne”, rozproszone, najczęściej po prostu się nudzi, albo wykonuje jakieś zadanie dlatego, że czuje się do tego przymuszone.

Samodyscyplina

Metoda Montessori służy rozwojowi wewnętrznej samodyscypliny, poprzez swobodę wyboru, działania i samodzielność. Wolność sprzyja skupieniu dziecka, a satysfakcja, którą czerpie z wykonanej pracy, czyni je spokojnym, otwartym na innych ludzi i na dalsze działanie. Wiele lat temu dr Maria Montessori odkryła, że wolność jest niezbędnym elementem optymalnego rozwoju każdego dziecka. Dzieci w odpowiednio przygotowanym otoczeniu mają przede wszystkim wolność wyboru aktywności, ale też nieograniczoną możliwość popełniania błędów oraz naturalną sposobność do rozwoju we własnym tempie. Wolność ta jest wyraźnie osadzona w granicach. Kończy się bowiem tam, gdzie zaczyna się wolność innej osoby. W rozumieniu Montessori „granicą wolności jest wspólna korzyść, a formą to, co nazywamy dobrymi manierami.” I tego się trzymamy w naszych klasach