Ułatwienia dostępu

Baltima

Aktualności:

Materiał

„Powiedz mi, a zapomnę;
pokaż mi, a zapamiętam;
zaangażuj mnie, a zrozumiem.”

Benjamin Franklin

Pomoce Dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne zostały opracowane przez Marię Montessori w zakresie języka, matematyki i edukacji kosmicznej i obejmują geografię, historię, biologię i astronomię. Są tak skonstruowane, by w atrakcyjny i przystępny sposób wprowadzić dziecko w świat wiedzy, pozwalając mu na zdobycie określonych umiejętności. Uzyskane w trakcie pracy doświadczenia umożliwiają dziecku szybkie przechodzenie od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego.

W naszej szkole zestaw pomocy dydaktycznych – zwany materiałem Montessori – to blisko 200 pomocy rozwojowych, które tworzą zwarty i logiczny łańcuch doświadczeń naukowych. Pomoce te w naturalny sposób ułatwiają dziecku wizualizację tematu, umożliwiają jego rozwój wyobraźni i sprawiają, że praca staje się dla dziecka przyjemnością.

Główne cechy materiału Montessori: prostota, precyzja i estetyka wykonania, zasada stopniowania trudności dostosowana do potrzeb rozwojowych dziecka tworzy logiczną spójność ogniw ciągów tematycznych, konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów, ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Cały materiał jest ze sobą logicznie powiązany i stanowi integralną całość. Każda grupa pomocy jest podstawą do kolejnych, bardziej skomplikowanych i abstrakcyjnych działań. Układ ten jest niezmienny od przedszkola aż po gimnazjum, dzięki czemu uczeń może w każdej sytuacji cofnąć się do poprzedniego etapu lub też pogłębić wiedzę w danej dziedzinie, przy użyciu następnego zestawu.

Nauka przy użyciu pomocy nadaje zdobywanej wiedzy wymiar praktyczny. Szczególnym wyróżnikiem montessoriańskich pomocy jest możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonanego zadania oraz zauważenia i skorygowania ewentualnych błędów. Ta funkcjonalność pozwala kształtować w dziecku samodzielność, ale też buduje wiarę we własne siły i pragnienie podejmowania coraz to nowych wyzwań.

Pomoce Montessori cechuje prostota, estetyka i przemyślana konstrukcja. Zbudowane z naturalnych materiałów, w ciepłych jasnych barwach są jednymi z istotnych elementów przygotowanego otoczenia. Nauczyciel dba o to, by uczynić to otoczenie żywym, dostosowując je – także poprzez własnoręcznie przygotowane pomoce – do bieżących zainteresowań i indywidualnych potrzeb każdego dziecka.